Ćwiczenia dla dzieci przewlekle chorych

Karty pracy

Cena: 49,00 zł

Przewlekłe choroby wprowadzają wiele zmian w życiu dziecka, które mogą z kolei utrudniać i zaburzać jego funkcjonowanie w domu, szkole lub kontaktach z rówieśnikami. U uczniów w wieku szkolnym przekłada się to przede wszystkim na ogólny stan psychofizyczny. Jak podają dane z GUS najczęstszymi schorzeniami, na które cierpią dzieci do 14 roku życia to: alergie, astmy i choroby oczu.

Dzięki tej publikacji poznasz wpływ chorób przewlekłych na funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym oraz dowiesz się, jakie są ich najczęstsze przyczyny. Specjalnie opracowane ćwiczenia zawierają wskazówki dla nauczycieli m.in.: jak pracować z dzieckiem przewlekle chorym podczas zajęć oraz w jaki sposób ułatwić mu funkcjonowanie w szkole tak, aby wpłynąć na jego pozytywny rozwój.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie są przyczyny i następstwa chorób przewlekłych?
  • Jakie są cechy choroby przewlekłej?
  • Jakie są następstwa psychologiczne choroby przewlekłej?
  • Jakie są główne obszary pomocy psychologicznej, z których może skorzystać rodzic dziecka przewlekle chorego?
  • Jak motywować dziecko do aktywności w szkole?
  • Jak dbać o dobre relacje w szkole z innymi dziećmi?
  • Jak zadbać o dobrostan psychiczny ucznia przewlekle chorego?
  • Jak pielęgnować mocne strony dziecka?
  • Jak rozwijać umiejętność radzenia sobie z trudnościami?

Przygotowane zadania w kartach pracy usprawniają analizę wzrokową, ortografię oraz logiczne myślenie. Proponowane ćwiczenia mogą być wykorzystywane zarówno w pracy indywidualnej, jak i w pracy grupowej podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, świetlicowych – w szkole i w domu. Karty pracy są adresowane do uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Do każdego zestawu ćwiczeń należy wcześniej przygotować: słowniczek ortograficzny, przybory do pisania, kredki oraz skopiowane karty pracy dla każdego dziecka.

Karty pracy zostały podzielone tematycznie, a ćwiczenia ułożone w takiej kolejności, aby łatwiejsze i trudniejsze przeplatały się ze sobą.