Scenariusze zajęć dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

Niezbędnik dla terapeutów, nauczycieli i rodziców

Cena: 49,00 zł

Pakiet 27 kart pracy

„Scenariusze zajęć dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” autorstwa Aleksandry Skoczek-Nowak to niezbędnik dla terapeutów, nauczycieli oraz rodziców pracujących z dziećmi, które potrzebują wsparcia w rozwijaniu umiejętności językowych i doświadczających trudności w tym obszarze. 

Co wyróżnia tę publikację? 

 1. Publikacja zawiera różnorodne scenariusze zajęć dla dzieci w wieku (3-4 lata), co pozwala dostosować zajęcia do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. 
 2. Każdy scenariusz obejmuje konkretny obszar tematyczny, co ułatwia skupienie uwagi dziecka i pomaga w skuteczniejszym nauce. Tematy takie jak „Cztery pory roku”, „Zakupy”, „Zabawy w kuchni”, „Kawiarenka” czy „Bal karnawałowy” są atrakcyjne dla dzieci i stymulujące ich wyobraźnię. 
 3. Scenariusze mają jasno określone cele szczegółowe, co ułatwia monitorowanie postępów dziecka i dostosowywanie działań terapeutycznych do jego potrzeb. 
 4. Publikacja proponuje różnorodne metody pracy, takie jak ćwiczenia czynne, obserwacyjne, słowne czy elementy zabaw paluszkowych, co pozwala na lepsze zaangażowanie dziecka i dostosowanie zajęć do jego preferencji oraz możliwości.
 5. Każdy scenariusz obejmuje szereg różnorodnych ćwiczeń, które wspierają rozwój różnych umiejętności, takich jak rozwój mowy, koncentracja uwagi, myślenie wyobrażeniowo-oglądowe czy koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Patroni

Z publikacji dowiesz się: 

 • Jak prowadzić zajęcia terapeutyczne dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, uwzględniając różnorodne metody pracy, formy zajęć oraz pomoce edukacyjne.
 • Jakie cele główne i szczegółowe można sobie postawić podczas zajęć, aby skutecznie rozwijać umiejętności komunikacyjne i poznawcze u dzieci. 
 • Jakie konkretne ćwiczenia można stosować, aby poszerzyć zasób słownictwa dziecka oraz rozwijać jego umiejętności myślenia wyobrażeniowo-oglądowego, analizy i syntezy wzrokowej. 
 • Jak wykorzystać różnorodne narzędzia edukacyjne, aby uatrakcyjnić zajęcia i sprzyjać aktywnemu uczeniu się. 
 • Jakie praktyczne wskazówki i warianty ćwiczeń można zastosować w trakcie zajęć, np. dodając nazwy smaków lodów, nadając postaciom imiona z uwzględnieniem trudności artykulacyjnych dziecka.
 •  Jak prowadzić różnorodne formy pracy, takie jak indywidualne zajęcia czy zabawy grupowe, dostosowując je do specyficznych potrzeb i możliwości dziecka.
 • Jak wykorzystać ćwiczenia do rozwijania konkretnych umiejętności, takich jak koncentracja uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa czy rozumienie dłuższych poleceń. 
 • Jak stymulować rozwój mowy poprzez interakcję, pytania, opowiadanie historyjek obrazkowych oraz kategoryzowanie przedmiotów i czynności. 
 • Jak przygotować zadania domowe, które pozwolą utrwalić zdobyte umiejętności oraz zaangażować rodziców w kontynuację pracy terapeutycznej w domu.