Malwina Wilczyńska

absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego, absolwentka andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii
Pedagogiki Specjalnej oraz absolwentka socjologii Collegium Civitas. Terapeuta metody
miofunkcjonalnej wg A. Kittel.
Logopeda specjalizujący się w zakresie kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu.
W pracy zawodowej skupia się głownie na terapii logopedycznej dzieci z dyslalią i opóźnionym
rozwojem mowy oraz osób dorosłych, w zakresie terapii wad wymowy i wystąpień publicznych.
Posiada blisko 10-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując w placówkach
oświatowych i poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Odbywała staże m.in. w Szpitalu
Czerniakowskim, Instytucie Głuchoniemych czy ośrodkach opiekuńczo-rehabilitacyjno-leczniczych.
Obecnie prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu dyslalii i metodyki logopedycznej w ramach
współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych Pedagogium. W pracy zawodowej jej zainteresowania
skupiają się aktualnie wokół zagadnień terapii miofunkcjonalnej oraz skutecznej terapii
seplenienia. Na co dzień prowadzi zajęcia indywidualne z dorosłymi z zakresu dykcji, emisji
i higieny głosu, a także terapię osób dorosłych zmagających się z chorobami neurologicznymi.
W zakresie pracy z dziećmi prowadzi indywidualną terapię logopedyczną metodą miofunkcjonalną,
zajmuje się również terapią wad wymowy i opóźnionego rozwoju mowy.