Podsumowanie pracy dyrektora placówki oświatowej

Pakiet 15 edytowalnych dokumentów

Cena: 39,00 zł

Zyskaj pakiet 15 edytowalnych dokumentów, które stanowią kompleksowe narzędzie w podsumowaniu pracy dyrektora placówki oświatowej. Ten zbiór dokumentów został stworzony z myślą o ułatwieniu codziennej pracy oraz podniesieniu efektywności zarządzania w szkołach. 

Dlaczego warto? 

 • Pakiet zawiera 15 różnych dokumentów, od analiz potrzeb szkoleniowych nauczycieli, poprzez ocenę programu nauczania, aż po sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Dzięki temu, zyskujesz kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania każdym aspektem pracy szkoły. 
 • Każdy dokument w pakiecie jest edytowalny, co oznacza, że możesz dostosować go do własnych potrzeb i specyfiki swojej placówki. Nie tracisz czasu na tworzenie dokumentów od podstaw - wszystko jest gotowe do użycia! 
 • W analizie wdrażania podstawy programowej i nadzoru pedagogicznego w kontekście nowych wyzwań szkolnych znajdziesz wskazówki i sugestie dotyczące adaptacji do zmieniających się warunków pracy w szkole.
Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak zidentyfikować i ocenić potrzeby szkoleniowe kadry nauczycielskiej, aby skutecznie planować ich rozwój zawodowy? 
 • Jak ocenić poziom umiejętności cyfrowych nauczycieli i określić obszary wymagające doskonalenia? 
 • Jak dostosować i zarządzać pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zmieniających się warunkach szkolnych?
 • Jak zidentyfikować potrzeby uczniów związane z realizacją podstawy programowej?
 • Jak ocenić i monitorować proces dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego?
 • Jak przeprowadzać szczegółową analizę programów nauczania pod kątem ich skuteczności i zgodności z obowiązującymi standardami?
 • Jak oceniać skuteczność i sprawiedliwość wewnętrznych systemów oceniania? • Jak monitorować i oceniać realizację podstawy programowej w szkole?
 • Jak ocenić efektywność zarządzania szkołą i wdrożyć usprawnienia?
 • Jak interpretować wyniki zewnętrznych diagnoz i wykorzystać je do poprawy jakości edukacji?
 • Jak sporządzać kompleksowe sprawozdania z nadzoru pedagogicznego?
 • Jak tworzyć uchwały dotyczące wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego?
 • Jak określić i wdrożyć zakres monitorowania różnych aspektów pracy szkoły?
 • Jak analizować i adaptować wdrażanie podstawy programowej oraz nadzór pedagogiczny w obliczu nowych wyzwań? 

 

W zestawie znajdziesz m.in.:

 • Analiza aktualnych potrzeb szkoleniowych nauczycieli 
 • Analiza kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkole 
 • Analiza organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nowych warunkach funkcjonowania szkoły 
 • Analiza potrzeb uczniów w zakresie podstawy programowej 
 • Analiza prawidłowości procedury dopuszczania programu do użytku w danej szkole 
 • Analiza programu nauczania
 • Analiza realizacji oceniania wewnątrzszkolnego 
 • Analiza realizacji podstawy programowej