Ja, czyli kto? Inny, czyli jaki?

O tożsamości i tolerancji w przedszkolu

Cena: 169,00 zł

Dlaczego tak ważne jest, by wspierać dzieci w procesie kształtowania tożsamości?

Przede wszystkim dlatego, że jest to proces, którego nie da się pominąć. Właściwie wszystko, co dzieje się w przedszkolu, wpływa na kształtowanie się tożsamości dziecka. Nauczyciele powinni wesprzeć dziecko w tym procesie, by ułatwić mu to i tak trudne zadanie. Bardzo ważne jest też, by wartości i normy przekazywane w przedszkolu były zbieżne z wartościami i normami przekazywanymi dziecku w domu rodzinnym, stąd tak istotna jest współpraca z rodzicami w tym zakresie.

Różnorodne scenariusze wspierające dzieci w procesie kształtowania własnej tożsamości oraz wrażliwości na odmienność drugiego. Materiały są skierowane do nauczycieli przedszkolnych pracujących z dziećmi w różnym wieku. Mają pomóc nauczycielowi poprowadzić dziecko przez drogę od samoakceptacji, poprzez poznanie własnych praw i wartości aż do spotkania z drugim i akceptacji jego indywidualności.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Od kiedy kształtuje się tożsamość dziecka?
  • Jak przeprowadzić z dziećmi ciekawe zajęcia kształtujące postawę akceptacji, tolerancji i wrażliwości na innych?
  • W jaki sposób rozmawiać z dziećmi o tolerancji i wrażliwości na innych?
  • Jak reagować na brak tolerancji wśród dzieci?
  • Jak nauczyć dzieci dostrzegania wartości w różnorodności?
  • W jaki sposób wzmacniać dzieciach umiejętność współodczuwania oraz nazywania i rozróżniania emocji?
  • Za pomocą jakich metod współpracować z dzieckiem nieśmiałym, wycofanym społecznie?
  • W jaki sposób stworzyć dzieciom warunki umożliwiające im rozwój tożsamości?
  • Jak tworzyć sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności?
  • W jaki sposób stwarzać sytuacje prowadzące do poznania wartości i norm społecznych obowiązujących w najbliższym otoczeniu?

 

Ebook podzielony jest na pięć działów tematycznych, zawiera ponad 30 scenariuszy oraz kart pracy. 

Właściwie każdy z aspektów funkcjonowania przedszkola ma swoje odbicie w procesie kształtowania się tożsamości dziecka. Jest to proces nieuchronny, długotrwały, zależny od wielu czynników. Pamiętajmy o tym, że nasze działania także znajdują w nim swoje odbicie. 

Zintegruj swoją grupę przedszkolną dzięki zabawom i ćwiczeniom!