prof. Philip G. Zimbardo

Jest psychologiem ze Stanford University. Prowadzi badania m.in. nad społecznymi mechanizmami zła i orientacjami temporalnymi. Jest twórcą programu edukacyjnego Projekt Bohaterskiej Wyobraźni. Autor wielu książek, m.in.: Efekt Lucyfera; Paradoks czasu (współautor: John Boyd); Żyj lepiej, kochaj mądrzej (współautorka: Rosemary Sword). Niedawno ukazała się książka biograficzna Zimbardo w rozmowie z Danielem Hartwigiem.