Katarzyna Grąbczewska - Różycka

Psycholog, pedagog, logopeda. Współautorka książki pt. “Mutyzm wybiórczy. Strategie pomocy dziecku i rodzinie”. W Poradni Terapii Mutyzmu “Mówię” prowadzi grupy terapeutyczne i terapię indywidualną dla dzieci, a także konsultacje diagnostyczne dla dzieci i rodziców.