Joanna Płuska

Psycholog certyfikujący się w dziedzinie psychoterapii i seksuologii. Od wielu lat pracuje dla podopiecznych Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Jako członek Zespołu ds. seksualności osób niepełnosprawnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego uczestniczy w tworzeniu standardów do pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, w obszarze ich seksualności. Pracuje jako biegły sądowy na potrzeby Prokuratury Rejonowej i Sądu. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, a także dla kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi, na różnych etapach ich życia. Jest autorką artykułów i współautorką materiałów edukacyjnych o tematyce związanej z pracą terapeutyczną z osobami ze specjalnymi potrzebami. Lek. Ewa Dobiała – Specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta PTP i WAPP, superwizor-aplikant PTP. Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie. Współtworzy leszczyńską Filię Fundacji Prodeste. Anna Parakiewicz – Pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej, trener TUS, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu Integracji Sensorycznej i rozwoju dziecka. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 1999 roku zajmuje się diagnozą i terapią dzieci. W SENSORIA TERAPIA przeprowadza diagnozę rozwoju i funkcjonowania małego dziecka, Integracji Sensorycznej. Prowadzi terapię metodą Integracji Sensorycznej i terapię widzenia, dbając o rozwój dziecka we wszystkich sferach. Mama dwójki dzieci. Miłośniczka fotografii. Członek Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR.