dr Rafał Albiński

Jest psychologiem poznawczym, pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Interesuje się zagadnieniami związanymi z pamięcią prospektywną, a także problematyką zarządzania czasem oraz odkładania spraw na później.