dr Monika Wasilewska-Pordes

Jest pracownikiem naukowym Instytutu Psychologii Stosowanej UJ.