dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter

Jest adiunktem w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi badania na gruncie teorii dialogowego Ja.