dr Dorota Krzemionka

Jest psychologiem, redaktorem naukowym „Charakterów”, adiunktem w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ.