Anna Kuskowska

logopeda, filolog klasyczny, lektor języka angielskiego edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej. Od 19 lat prowadzi terapię w przedszkolach toruńskich.