Pakiet książek

Przemoc i trudne zachowania

Utrzymanie dyscypliny w klasie nie zawsze jest proste. Buntownicze zachowanie, wulgarny język, stosowanie przemocy czy niedostosowanie społeczne to tylko niektóre z wyzwań wychowawczych, z jakimi muszą radzić sobie nauczyciele.

W skład tytułu wchodzą:

Przemoc w szkole.
Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja
Sposoby na trudne zachowania uczniów.
Utrzymanie dyscypliny w klasie, kultura osobista uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych
Poznaj zawartość pakietu

W pakiecie taniej

Cena: 99,80 zł

Cena: 89,00 zł

Zawartość pakietu

Przemoc w szkole.

Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja

Narzędzia do wykorzystania, celem diagnozowania skali zjawiska przemocy na poziomie placówki oraz klasy, system skutecznych działań interwencyjnych, przykłady działań profilaktycznych.

Zawartość pakietu

Sposoby na trudne zachowania uczniów.

Utrzymanie dyscypliny w klasie, kultura osobista uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych

Książka zawiera sposoby na trudne zachowania uczniów, a także metody celem utrzymania dyscypliny w klasie, kultury osobistej uczniów oraz zawieranie kontraktów szkolnych.Poznaj i zastosuj najlepsze sposoby na zdyscyplinowanie swojej klasy!

Zawartość pakietu

Pobierz darmowy fragment

Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja

Narzędzia do wykorzystania, celem diagnozowania skali zjawiska przemocy na poziomie placówki oraz klasy, system skutecznych działań interwencyjnych, przykłady działań profilaktycznych.

file_download Pobierz

Sposoby na trudne zachowania uczniów. Utrzymanie dyscypliny w klasie, kultura osobista uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych

Książka zawiera sposoby na trudne zachowania uczniów, a także metody celem utrzymania dyscypliny w klasie, kultury osobistej uczniów oraz zawieranie kontraktów szkolnych.Poznaj i zastosuj najlepsze sposoby na zdyscyplinowanie swojej klasy!

file_download Pobierz

Utrzymanie dyscypliny w klasie nie zawsze jest proste. Buntownicze zachowanie, wulgarny język, stosowanie przemocy czy niedostosowanie społeczne to tylko niektóre z wyzwań wychowawczych, z jakimi muszą radzić sobie nauczyciele.

Książki zostały przegotowane z myślą o nich, aby pomóc im wywiązać się ze swojej roli jak najlepiej i sprostać wyzwaniom. Prócz ogólnych wskazówek, opracowania zawierają scenariusze zajęć oraz scenariusze spotkań z problematycznym uczniem. Mają one na celu zdefiniować główny problem wychowanka oraz wskazać mu prawidłowe wzorce zachowań.

Opracowania zawierają arkusze pracy z uczniem, uwzględniając ankiety, scenariusze i kontrakty. Każdy z nich jest szczegółowo rozbudowany i skupia się na poszczególnych elementach nieprawidłowego zachowania tj. wagarowania, wulgarnej mowy, niesubordynacji i wielu innych.

Książki zawierają również materiały dla uczestników, takie jak: postępowanie wobec różnych form agresji i przemocy, dzienniczek wychowawcy klasy, arkusz obserwacji ucznia-sprawcy przemocy, arkusz obserwacji ucznia-ofiary przemocy, kontrakt dla ucznia-sprawcy przemocy i jego rodziców oraz działania interwencyjne i korekcyjne wobec uczniów-sprawców, prowadzone przez instytucje pozaszkolne.

Z pakietu publikacji dowiesz się:

 • Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami i kształtować kulturę osobistą uczniów?
 • Jak zawierać kontrakty w klasie?
 • Jakie sposoby praktykować na trudne zachowania uczniów?
 • W jaki sposób wykorzystać scenariusze zajęć wychowawczych?
 • W jaki sposób wykorzystać scenariusze spotkań indywidualnych z uczniami?
 • W jaki sposób praktykować arkusze obserwacji i ankiety dla uczniów?
 • W jaki sposób wykorzystać scenariusze zajęć warsztatowych i spotkań interwencyjnych?
 • W jaki sposób wykorzystać narzędzia do autoanalizy?
 • Jak praktykować wzory i przykłady kontraktów klasowych/indywidualnych?
 • Jak przeciwdziałać przemocy w szkole?
 • Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym wśród Twoich uczniów, a także jak interweniować w sytuacjach kryzysowych?
 • Co zrobić, gdy już doszło do aktu przemocy?
 • Jak pracować ze sprawcą, ofiarą i świadkiem zdarzenia?
 • Jak obronić się przed agresją ze strony uczniów?
 • W jaki sposób radzić sobie z agresją podczas zajęć lekcyjnych?
 • Jakie są typy ofiar i świadków przemocy?
Pakiet książek
99,80 zł
89,00 zł