Przemoc i trudne zachowania

Autor Anna Katarzyna Kiełczewska, Joanna Węgrzynowska, Marek Grondas, Tomasz Garstka, Bogdan Jankowski, Hanna Żmijska, MonikaJaroszewska

Zamów Sprawdź
Pakiet książek

Utrzymanie dyscypliny w klasie

nie zawsze jest proste. Buntownicze zachowanie, wulgarny język, stosowanie przemocy czy niedostosowanie społeczne to tylko niektóre z wyzwań wychowawczych, z jakimi muszą radzić sobie nauczyciele.

Książki zostały przegotowane z myślą o nich, aby pomóc im wywiązać się ze swojej roli jak najlepiej i sprostać wyzwaniom. Prócz ogólnych wskazówek, opracowania zawierają scenariusze zajęć oraz scenariusze spotkań z problematycznym uczniem. Mają one na celu zdefiniować główny problem wychowanka oraz wskazać mu prawidłowe wzorce zachowań..

menu_book „Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja”

W książce znajdziesz ponad 140 stron do wykorzystania.

Tematem przewodnim jest przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole, dowiesz się jak przeciwdziałać przemocy w klasie. Przeczytasz o sprawcach, ofiarach i świadkach szkolnej przemocy jako podstawach pracy wychowawczej z klasą. Przeczytasz o tym, jak pracować z uczniem, który stał się ofiarą przemocy rówieśniczej. Poznasz metody i techniki radzenia sobie z agresją uczniów podczas lekcji.

W książce zawarte jest szkolenie dla nauczycieli dotyczące skutecznej interwencji wobec agresji i przemocy w szkole.

Książka zawiera również materiały dla uczestników, takie jak: postępowanie wobec różnych form agresji i przemocy, dzienniczek wychowawcy klasy, arkusz obserwacji ucznia-sprawcy przemocy, arkusz obserwacji ucznia-ofiary przemocy, kontrakt dla ucznia-sprawcy przemocy i jego rodziców oraz działania interwencyjne i korekcyjne wobec uczniów-sprawców, prowadzone przez instytucje pozaszkolne.

Spis treści:

 1. Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole
 2. Jak przeciwdziałać przemocy w klasie?
 3. Sprawcy, ofiary i świadkowie szkolnej przemocy - podstawy pracy wychowawczej z klasą
 4. Praca z uczniem - ofiara przemocy rowieśniczej
 5. Agresja uczniów podczas lekcji - jak sobie z nią radzić?
 6. Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole - szkolenie dla nauczycieli

menu_book „Sposoby na trudne zachowania uczniów. Utrzymanie dyscypliny w klasie, kultura osobista uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych”

W książce znajdziesz 120 stron do wykorzystania. Dowiesz się jak utrzymać dyscyplinę w klasie, kulturę osobistą uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych.

Książka została przegotowana z myślą o nauczycielach, wychowawcach, aby pomóc im wywiązać się ze swojej roli jak najlepiej i sprostać wyzwaniom.

Opracowanie zawiera arkusze pracy z uczniem, uwzględniając ankiety, scenariusze i kontrakty. Każdy z nich jest szczegółowo rozbudowany i skupia się na poszczególnych elementach nieprawidłowego zachowania tj. wagarowania, wulgarnej mowy, niesubordynacji i wielu innych.

Książka zawiera również materiały dla uczestników, takie jak: postępowanie wobec różnych form agresji i przemocy, dzienniczek wychowawcy klasy, arkusz obserwacji ucznia-sprawcy przemocy, arkusz obserwacji ucznia-ofiary przemocy, kontrakt dla ucznia-sprawcy przemocy i jego rodziców oraz działania interwencyjne i korekcyjne wobec uczniów-sprawców, prowadzone przez instytucje pozaszkolne.

Spis treści:

 1. Utrzymanie dyscypliny w klasie
 2. Kultura osobista uczniów - jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami wychowanków
 3. Gry uczniowskie - sposoby na trudne zachowania uczniów
 4. Jak zawierać kontrakty z uczniem
 5. Załączniki
  1. Załącznik 1 - Programowanie dyscypliny w szkole - scenariusz zajęć dla nauczycieli
  2. Załącznik 2 - Charakterystyka postaw wobec pojęcia dyscypliny - materiał dla nauczycieli
  3. Załącznik 3 - Scenariusz spotkania z uczniem: higiena osobista cz. 1
  4. Załącznik 4 - Scenariusz spotkania z uczniem: higiena osobista cz. 2
  5. Załącznik 5 - Scenariusz spotkania z uczniem: dbałość o kulturę języka
  6. Załącznik 6 - Arkusz obserwacji wychowanka
  7. Załącznik 7 - Scenariusz spotkania z uczniem: kontrakt dotyczący kultury języka
  8. Załącznik 8 - Scenariusz spotkania z uczniem: samokontrola zachowań
  9. Załącznik 9 - Scenariusz spotkania z uczniem: agresja a emocje
  10. Załącznik 10 - Materiał pomocniczy dla wychowawcy/nauczyciela: autoanaliza
  11. Załącznik 11 - Ankieta dla uczniów - Mój wychowawca
  12. Załącznik 12 - Materiał pomocniczy dla wychowawcy/nauczyciela: analiza własnych reakcji na trudne zachowania uczniów
  13. Załącznik 13 - Kontrakt wychowawcy klasy/nauczyciela i ucznia (rodzica)

Pobierz fragment i sprawdź

 

Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole

„Przemoc w szkole”

  Pobierz fragment

Utrzymywanie dyscypliny w klasie

„Sposoby na trudne zachowania uczniów”

  Pobierz fragment

Dziecko z autyzmem

crop_portrait

Format książek: A4

web_stories

Liczba stron: 146, 116

perm_identity

Dla kogo: nauczyciel, wychowawca, pedagog, terapeuta

accessibility

Grupa wiekowa: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cena standard:

99,80 zł brutto

Cena w pakiecie:

89 zł brutto