Fotografia książek

Patronat:

Zestaw poradników
Dokumentacja pedagoga specjalnego w przedszkolu
i szkole

Chcesz dowiedzieć się, na czym polega praca pedagoga specjalnego w przedszkolu i szkole? A może szukasz informacji na temat tego, jaką dokumentację prowadzi pedagog specjalny? Jeżeli chcesz zyskać specjalistyczną wiedzę na temat pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to ten zestaw poradników jest dla Ciebie!

Dokumentacja pedagoga specjalnego w przedszkolu i szkole to kompleksowy pakiet narzędzi i informacji, który pozwoli Ci:

Dostosować się do zmieniających się potrzeb, dzięki aktualnym informacjom i wskazówkom zawartym w publikacjach.

Zyskać wiedzę na temat budowania relacji, współpracy i działań wspierających.

Dopasować odpowiednie metody i strategie działania dzięki poradnikom, które omawiają różne aspekty i problemy w edukacji.

Mieć wpływ na osiąganie wspaniałych wyników w nauce i rozwoju dzieci, dzięki efektywniejszej pracy.

Skorzystaj z zestawu poradników, jeżeli chcesz:

Zyskać informacje o kwalifikacjach niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego

Zrozumieć potrzeby swoich uczniów poradniki zawierają informacje na temat diagnozy, strategii działania oraz planowania i organizowania pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Otrzymać kompleksowy pakiet dokumentów w tym specjalistyczne narzędzia, kwestionariusze, wzory opinii, testy i ankiety dla nauczycieli i rodziców

Poznać praktyczne porady i wskazówki wspomagające m.in. przygotowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Dowiedzieć się jak wykorzystywać nowe media w przestrzeni edukacyjnej dzieci

Skutecznie nawiązywać i utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W skład zestawu wchodzą:

Autorzy poradników:

Co otrzymujesz w zestawie poradników?

Sposoby postępowania z uczniami

ze wstępną diagnozą, opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej

Kwestionariusze ankiet dla uczniów,

które pozwalają na identyfikację problemów związanych z niepowodzeniami szkolnymi i stresem ucznia

Opinię w sprawie ucznia z trudnościami

w czytaniu i/lub pisaniu na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Arkusz obserwacyjny

dziecka z ryzykiem dysleksji

Case study

plan pedagoga specjalnego dotyczący ucznia z trudnościami w uczeniu się na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Test pozwalający na ustalenie stylu uczenia się,

który pomoże nauczycielowi dostosować proces nauczania do indywidualnych

Karty potrzeb

objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka w przedszkolu

Planowania rozwoju ruchowego dla dzieci ze spektrum autyzmu

oraz przykładowe propozycje dla rodziców do pracy z dziećmi/uczniami

Kto skorzysta z poradników?

Poradniki są stworzone z myślą o nauczycielach, pedagogach specjalnych, terapeutach, rodzicach i opiekunach pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawierają praktyczne wskazówki dotyczące diagnozy, budowania relacji, współpracy i działań wspierających oraz wiele wartościowych informacji i narzędzi wspomagających rozwój i edukację dziecka.

Kup zestaw czterech poradników

W pakiecie taniej!

176 zł brutto 99 brutto
  • Wydanie elektroniczne
  • Formaty: PDF

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas.

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16