prof. dr hab. Przemysław Bąbel

Psycholog, dyrektor Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kieruje Zespołem Badania Bólu. Prowadzi badania nad uczeniowymi mechanizmami działania placebo, pamięcią bólu i czynnikami psychologicznymi wpływającymi na percepcję bólu. Zajmuje się także zastosowaniem terapii behawioralnej w leczeniu bólu przewlekłego.