mgr Agnieszka Bandura

mgr Agnieszka Bandura ukończyła pedagogikę spec. penitencjarna z probacją. Jest organizatorem licznych konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych, prowadzi wykłady podczas licznych konferencji, warsztatów i seminariów. Jest także autorką programów resocjalizacyjnych i innych opracowań.