Magdalena Waszczyńska - Warda

Psycholog o specjalizacji psychologia kliniczna, oligofrenopedagog. Jest psychologiem szkolnym, ponadto w Poradni Terapii Mutyzmu “Mówię” prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci z mutyzmem wybiórczym, a także konsultacje diagnostyczne dla dzieci i rodziców.