Katarzyna Płucienniczak

Psycholog, swoją wiedzę dotyczącą metod pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera pogłębia podczas szkoleń i wizyt studyjnych w Holandii, Francji, Anglii i Niemczech. Obecnie pracuje jako diagnosta dzieci i młodzieży w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju.