Julita Peplińska

certyfikowany logopeda. Absolwentka Filologii Słowiańskiej i Podyplomowego
Studium Logopedii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracowała
z Klubem Osób Jąkających Się w Toruniu. Od kilku lat związana z Oddziałem Kujawsko-
-Pomorskim PZL (funkcja zastępcy przewodniczącego). Pracuje w Szkole Podstawowej
w Złotorii.