dr Radosław Galicki

 

Doktor nauk prawnych, specjalista z prawa pracy i prawa oświatowego, nauczyciel mianowany. Pracuje w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkole Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w Zespole Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.