Prof. dr hab. Zbigniew Woźniak

Prof. dr hab. Zbigniew Woźniak jest socjologiem, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jego zawodowe zainteresowania koncentrują się wokół polityki społecznej i socjologii medycyny.