Prof. dr hab. Anna Brzezińska

Prof. dr hab. Anna Brzezińska jest psychologiem, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się psychologią rozwoju i edukacji, a także problemami promocji zdrowia.