Monika Goławska

Magister filologii polskiej, logopeda z pasją pisarską, pracuje w przedszkolu integracyjnym
w Siedlcach, w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w NZOZ i GOPS.