Joanna Śliwowska

Dr hab. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jest biologiem, pracuje w Pracowni Neurobiologii w Instytucie Zoologii UP. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. wpływu diety, cukrzycy i alkoholu na funkcjonowanie osi PPN i PPG. Jej badania naukowe są finansowane m.in. z grantu Narodowego Centrum Nauki (2015/17/B/NZ4/02021).