Jan Kamiński

Jan Kamiński jest psychologiem, doktorantem w Pracowni Układu Wzrokowego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego. Zajmuje się neuronalnymi podstawami integracji sensorycznej i pamięci roboczej.