Irena Heszen-Niejodek

Irena Heszen-Niejodek kieruje katedrami psychologii zdrowia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.