dr Aneta Brzezicka

Dr Aneta Brzezicka pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się neuronalnymi korelatami wpływu nastroju depresyjnego na działanie pamięci i procesów rozumowania oraz psychofizjologicznym podłożem procesów uwagi.

Jest dwukrotną stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Współautorka książek Zawieszony umysł. Pozaosobowościowe determinanty sprawności umysłowej oraz Statystyczny drogowskaz.