Anna Krauze

psycholog, pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju metodą Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończyła wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka) oraz studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Współpracuje z Fundacją SCOLAR, gdzie zajmuje się pracą indywidualną i grupową z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.