Agnieszka Łucjanek

psycholog, pracownik Poradni dla Dzieci z Autyzmem Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SCOLAR. Zajmuje się terapią osób z objawami ze spektrum autyzmu. Szkoli rodziców i specjalistów w zakresie diagnostyk, prowadzi spotkania mediacyjne w trudnych sytuacjach przedszkolnych i szkolnych dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera.