Sprawdzian na koniec roku szkolnego w klasie 1
16 sierpień 2016
Ocena: brak

Test na wyjście dotyczyczy umiejętności nabytych przez dzieci przez cały rok szkolny. Zwykle robię go pod koniec roku szkolnego, w połowie czerwca.

Czytaj dalej
Test kompetencji po I semestrze klasy 1
16 sierpień 2016
Ocena: brak

Przedstawiony poniżej test kompetencji robiłam pod koniec 1 semestru w klasie 1, celem zaobserwowania postępów jakie poczyniły dzieci od września. Składa się dwóch części: wersja dla nauczyciela i wersja dla dziecka. Niektóre polecenia muszą być wykonywane indywidualnie z dzieckiem, inne można przeprowadzić podczas zajęć lekcyjnych.

Test ten jest skolerowany z testem diagnozy w klasie 1, który również zamieściłam na tym portalu.

Czytaj dalej
Test diagnozy w klasie I SP
15 sierpień 2016
Ocena: brak

Test diagnozy posłużył mi do zbadania 4 obszarów kompetencji dziecięcych: pisania, czytania, rozumowania oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Diagnozę tę wykorzystałam w grupie pierwszaków, do której uczęszczały głównie dzieci sześcioletnie.
Test składa się z dwóch rodzajów poleceń — jedne należy wykonać indywidualnie z dzieckiem, inne można robić podczas lekcji z całą grupą.

Czytaj dalej
Konkurs ze znajomości «Lalki» Bolesława Prusa
07 lipiec 2013
Ocena: brak

Niniejszy test ze znajomości lektury szkolnej, «Lalki» Bolesława Prusa wykorzystywany był w szkolnym konkursie przedmiotowym, ale równie dobrze może posłużyć jako wzór do przygotowania sprawdzianu lub quizu do lekcji poświęconych omówieniu powieści.

Czytaj dalej
Turniej wiedzy o zdrowiu
08 czerwiec 2013
Ocena: 3

Przedstawiam scenariusz zajęć świetlicowych do przeprowadzenia w formie konkursu pt.: Turniej wiedzy o zdrowiu. Głownym celem zajęć jest promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów klas I-III.

Czytaj dalej