Tag: szkoła

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wchodzi w życie w dniu 30 stycznia 2009 r.)
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół