Tag: rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wchodzi w życie w dniu 30 stycznia 2009 r.)
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz. 165)