Tag: podstawa programowa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 213, poz. 1569)
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r.
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej