Regulaminy

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Konkurs polonistyczno-przyrodniczy dla klas 6
22 luty 2010
Ocena: brak

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6. Ma na celu rozwijanie kreatywności uczniów, kształtowanie poprawnej wypowiedzi i ugruntowanie zdobytej wiedzy z przyrody i j.polskiego. Uczeń może wykazać się znajomością krajobrazów świata, przysłów i powiedzeń oraz zasad pisowni.

Czytaj dalej
Regulamin dyżurnych
03 czerwiec 2009
Ocena: brak

Opracowany regulamin dyżyrnych funkcjonuje w naszej placówce od dwóch lat i skutecznie usprawnia pracę uczniów dbających o porządek w szkole.

Czytaj dalej
Regulamin I Gminnego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów klas VI
03 czerwiec 2008
Ocena: brak

Przedstawiam regulamin, który opracowałam przed zorganizowaniem gminnego konkursu dla klasVI dotyczącego znajomości niektórych działów gramatyki i ortografii.

Czytaj dalej
Wzorcowy regulamin szkolnego centrum multimedialnego
17 styczeń 2007
Ocena: brak

Poniżej zamieszczam przykładowy, wzorcowy REGULAMIN Szkolnego Centrum Multimedialnego/Informacyjnego. Można go wykorzystać w każdej szkole posiadającej podobną jednostkę. Serdecznie go polecam :)

Czytaj dalej
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
26 październik 2006
Ocena: brak

Jestem opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Wspólnie z Radą Samorządu opracowaliśmy regulamin pracy. Zawiera on: cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego. Mówi o radzie SU i wyborach do niej oraz o opiekunie samorządu uczniowskiego.

Czytaj dalej
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno - Językowego
28 lipiec 2006
Ocena: brak

W roku szkolnym 2003/2004 nauczyciele języków obcych i plastyki z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie zorganizowali konkurs plastyczno - językowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew. Uczniowie wykonali kartki świąteczne z życzeniami w języku obcym, którego się uczą.  Poniżej opublikowany został regulamin konkursu.

Czytaj dalej
Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w klasach 0-3
30 czerwiec 2006
Ocena: brak

Regulamin opracowano w oparciu zarządzenia Nr. 18 MEN z dnia 29 września 1997r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki.( Dz. Urz. MEN NR 9, poz. 40).

Czytaj dalej
Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego
28 czerwiec 2006
Ocena: brak

Nauczyciel wychowania fizycznego jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego. Do jego obowiązków należy stosowanie wszelkich dostępnych środków zapobiegających wypadkom

Czytaj dalej
Regulamin uczestnika wycieczki
23 czerwiec 2006
Ocena: 1

Wyjeżdżając na wycieczkę klasową, młodzież musi znać swoje prawa ale przede wszystkim swoje obowiązki.Uczeń podpisując regulamin ma obowiązek go przestrzegać. W ten sposób wdrażamy uczniów do odpowiedzialności za swoje zachowanie i przestrzeganie przyjętych zasad współżycia w grupie. Ten regulamin stosowałam na kilku wyjazdach. Uczniowie i rodzice zapoznali się z wymaganiami opiekunów. Zawsze byłam zadowolona z zachowania moich wychowanków.

Czytaj dalej
Regulamin kółka komputerowego
07 czerwiec 2006
Ocena: brak

Przedstawiam regulamin, który pomógł mi uregulować sprawę zachowania uczniów na zajęciach.

Czytaj dalej