Porady eksperta

W naszej placówce każda osoba, która napisała program profilaktyczny zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08.06.2009 r w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników -Dz. U. z dnia 10 czerwca 2009 r nr 89, poz.730 był zatwierdzony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na zebraniu Grona Pedagogicznego. Obecnie ubiegam się o stopień nauczyciela dyplomowanego i mam bardzo delikatne pytania: składając program nie miałam świadomości, że powstanie w placówce stworzony przez dyrektora dokument na temat zasad zatwierdzania programów autorskich do realizacji.Tydzień po zlożeniu programu podpisałam nowe rozporządzenie o zaznajomieniu się z nowym dokumentem i nowymi zasadami, na mocy którego po złożeniu dyrektorowi programu, artykułu czy innego pisma dyrektor zwołuje komisję składającą się z pracowników 4: dwóch powoływuje sam autor a dwóch dyrektor, zespół bez udziału autora opiniuje program i zatwierdza bądź odrzuca materiał. Autor otrzymuje pismo z uwagami i zastrzeżeniami.W momencie podpisania przeze mnie rozporządzenia w placówce, dyrektor mnie poprosił o wybranie dwóch osób do zopiniowania programu. Mam pytanie: czy można zopiniować program wg nowych zasad złożony przed wydaniem dokumentu na temat zasad zatwierdzania programów autorskich? Jest to dla mnie istotna sprawa. Program mojego autorstwa wg zwołanego zespołu wymaga korekty, dostosowałam się do uwag i zastrzeżeń wymienionych przez zespół, ale mam i drugie pytanie: czy do programów profilaktycznych (ukończyłam studia podyplomowe z zakresu terapii i diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, uczono mnie konstruowanias programów profilaktycznych i moje dwa programy zostały opublikowane w pracy naukowej, nie wymagano do programów podstawy prawnej) musi być podana konkretna podstawa prawna, jeśli tak, to jaka?

Rzeczywiście p...

Dostęp do pełnej treści odpowiedzi tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !