Praca z uczniem ze spektrum autyzmu

Pakiet materiałów dla nauczycieli i rodzica

Cena: 34,90 zł

Zaloguj się

Należy przyznać, że wiedza na temat autyzmu, mimo że bardzo szeroko opisywana w literaturze i specjalistycznych opracowaniach, dalej nie jest „spopularyzowana” wśród samego społeczeństwa. Słysząc słowo „autyzm”, automatycznie pojawia się skojarzenie równe niepełnosprawności, a głębsza analiza tematu schodzi na dalszy plan. 

Tymczasem niniejsze opracowanie w kompleksowy sposób wyjaśnia najważniejsze wątki zaburzenia oraz kieruje uwagę na jego odmianę, czyli spectrum autyzmu. Wskazuje, jak powinna wyglądać diagnostyka, przedstawia sposób myślenia dzieci i osób ze spectrum autyzmu i przede wszystkim przekazuje informacje jak pomóc im współistnieć w odmiennym od nich społeczeństwie. Mimo że opracowanie zostało stworzone przez specjalistkę w swojej dziedzinie, całość napisana jest przyjemnym i prostym językiem, by każdy mógł w pełni zrozumieć zagadnienie i zbudować na nim podstawy akceptacji dla osób ze spectrum.

Patroni

Dzięki tej publikacji:

  • Otrzymasz wskazówki, jak wychować dziecko z autyzmem, by nie padało ofiarą przemocy
  • Dowiesz się, jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona diagnostyka
  • Wspólnie zobaczymy, jak wygląda problem destabilizacji procesu socjalizacji u osób bez autyzmu i spróbujmy zobaczyć, jak na tym tle przedstawia się sytuacja dzieci autystycznych
  • Ustalimy, czy ludzie w spektrum mają inne potrzeby
  • Przeanalizujemy na przykładach jak rozmawiać z uczniem ze spektrum autyzmu, gdy krucho u niego z mową
  • Przeanalizujemy jak obecnie wygląda sytuacja uczniów ze spektrum w szkole i pokażemy jak pracować ze środowiskiem klasowym i grupą rówieśniczą

Bycie rodzicem dziecka ze spectrum autyzmu nie jest łatwe. Liczne, ale niejednokrotnie sprzeczne ze sobą informacje zawarte w internecie sprawiają, że nie tylko dziecko może czuć się zagubione. Opracowanie nie tylko przedstawia strukturę problemów dzieci ze spectrum, ale przede wszystkim zawiera serię wskazówek dla rodziców jak sobie z nimi radzić. Pokazuje, że diagnoza nie musi być problemem, a po prostu innym modelem wychowawczym. 

Książka wskazuje również, jak zbudować bezpieczne otoczenie dla dziecka ze spectrum autyzmu i jak nauczyć je obcowania ze społeczeństwem, by nie paść ofiarą prześladowań czy drwin. Inność przez „zwyczajnych” przedstawicieli grup jest często negowana, dlatego ukierunkowanie dziecka ze spectrum autyzmu na szczególną odporność psychiczną jest podstawą jego rozwoju. Ponadto autorka książki wyraźnie podkreśla różnicę pomiędzy autyzmem, a jego spectrum co także wpływa na światopogląd rodziców i osób postronnych.