Obowiązki dyrektora wobec nauczycieli awansujących się. Awans nauczyciela na dyplomowanego

Poradnik dla dyrektora

Cena: 19,90 zł

Dyrektor to główny lider placówki, który wpływa na każdy etap i dziedzinę życia szkoły. Motywuje, wspiera i wyznacza kierunek działań. Niestety ma też bardzo wiele obowiązków, szczególnie w wypadku awansu nauczycielskiego. Mimo że zapewne cieszy go fakt, że dany nauczyciel podnosi swoje kwalifikacje i chce poszerzać swoje uprawnienia, świadomość ilości dokumentów, które musi wypełnić i stworzyć, cieszy go już zapewne mniej…

Niniejsze opracowanie ma za zadanie to zmienić! Gotowe arkusze, harmonogramy, plany i edytowalne dokumenty zdecydowanie ułatwią całą procedurę awansu nauczycielskiego. Ponadto każdy z nich uwzględnia aktualne przepisy prawa oświatowego, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że dokumentacja została sporządzona prawidłowo i zgodnie ze wszelkimi wymogami. 

 

 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak przeprowadzić krok po kroku całą procedurę awansu nauczycielskiego?
  • Jak wywiązać się sumiennie ze wszystkich dyrektorskich obowiązków?
  • Jak prawidłowo przygotować całą i niezbędną dokumentację, dla organów oświaty?
  • Jak wspomóc nauczyciela w całym procesie awansu?
  • Jak przyczynić się do podniesienia kwalifikacji placówki?
  • Jak zaplanować harmonogram zajęć i wywiązać się z jego wszystkich punktów?
  • Jak zaoszczędzić czas i zwiększyć swoją wydajność?
  • Jak korzystać i modyfikować do własnych potrzeb niezbędne wzory dokumentów przygotowane zgodnie z najaktualniejszym stanem prawnym, gotowe do wypełnienia i przekazania właściwym organom?

Dyrektor ma wiele zobowiązań, a na dodatek musi monitorować postępy pracy wszystkich pracowników. Niniejsze opracowanie będzie go w tym wspierać, a także umożliwi szybkie skompletowanie dokumentacji niezbędnej do awansu nauczycielskiego. 

Dzięki temu zaoszczędzi swój cenny czas i będzie mógł się skupić na pozostałych zajęciach i obowiązkach. Warto podkreślić, że niniejsze opracowanie nie będzie tylko jednorazowym wsparciem, a niezbędnym dodatkiem do całego okresy „dyrektorowania”.