Awans zawodowy nauczyciela. Nauczyciel kontraktowy

Poradnik dla nauczyciela

Cena: 19,90 zł

Kariera nauczycielska wiąże się z czterema etapami rozwoju – stażysta, nauczyciel kontaktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. By móc stale się rozwijać i poszerzać swoje umiejętności, które utorują drogę do awansu, niezbędne jest przejście wiele kroków, po drabinie kariery. Jak zrobić to zgodnie z prawidłowym harmonogramem, na co wracać uwagę i jak podnieść swoje kwalifikacje podpowiada niniejsze opracowanie. 

Prócz tego wszystkie kroki wyjaśniono w przystępny sposób i poparto odpowiednimi przepisami prawnymi. 

Publikacja zawiera wszystkie niezbędne w procesie awansu wzory dokumentów w wersji edytowalnej, harmonogram zadań, który ułatwi zaplanowanie kolejnych czynności, współpracę z dyrektorem i opiekunem stażu oraz pozwoli dotrzymać wszystkich obowiązujących terminów.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak przeprowadzić krok po kroku całą procedurę awansu?
  • Jak dotrzymać wszystkich terminów i nie zapomnieć o najpilniejszych obowiązkach? 
  • Jak korzystać i modyfikować do własnych potrzeb niezbędne wzory dokumentów przygotowane zgodnie z najaktualniejszym stanem prawnym, gotowe do wypełnienia i przekazania właściwym organom?
  • Jak przygotować plan rozwoju zawodowego w oparciu o gotowy formularz i wskazówki zawarte w poradniku

Awans zawodowy wiąże się z czymś więcej niż wieloletnim doświadczeniem. Ważne jest zaangażowanie, dobry kontakt z uczniami, elastyczność i dobra komunikacja z przełożonymi oraz współpracownikami. Niektórych z tych rzeczy trzeba się nauczyć i je wypracować.

Niniejszy minibook ma pomóc Ci skupić się na najważniejszych elementach w dążeniu do awansu.

Ponadto będziesz mieć pewność, że do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołączone zostały wszystkie wymagane przepisami dokumenty oraz będziesz mieć pewność, że decyzja o nadaniu stopnia awansu została wydana z zastosowaniem właściwych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.