Plany wynikowe

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Plan wynikowy dla grupy międzyoddziałowej klasy III (poziom rozszerzony)
04 listopad 2005
Ocena: brak

Plan wynikowy z języka polskiego do pracy z grupą międzyoddziałową klas III w liceum ogólnokształcącym (do wykorzystania również na zajęciach pozalekcyjnych lub w klasach z poziomem rozszerzonym nauczania). Młodzież tej grupy w poprzednich latach swojej edukacji pracowała na programie "Stentor" i to właśnie on stał się inspiracją do stworzenia programu dla prowadzonej przeze mnie grupy.

Czytaj dalej
Sprawozadnie z programu uzyskania karty rowerowej
15 październik 2005
Ocena: brak

Dzieci są najbardziej zagrożonymi uczestnikami ruchu drogowego. Edukacja komunikacyjna jest jednym z zadań szkoły. Rowerzyści to coraz większa grupa użytkowników dróg. Karta rowerowa - to pierwsze "prawo jazdy". Dzieci, które po ukończeniu 10 roku życia je posiadają, stają się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Czytaj dalej
Plany wynikowe z plastyki: dla klasy 4 i 5.
11 październik 2005
Ocena: brak

Pragnę przedstawić plany wynikowe z plastyki: dla klasy IV i V (pierwszy rok nauczania przedmiotu; I semestr) oraz VI (drugi rok nauczania przedmiotu; I semestr). Plan jest opracowany w oparciu o program nauczania nr. DKW 4014 – 152/99 St. K. Stopczyka (wydawnictwo WSiP) dla szkoły podstawowej i podstawę programową. Dodatkowo oprócz podziału wymagań programowych na podstawowe i ponadpodstawowe mój plan zawiera ścieżki edukacyjne oraz numery realizowanych na zajęciach standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Czytaj dalej
Plany wynikowe z techniki - klasa 1 gimnazjum
11 październik 2005
Ocena: brak

Pragnę przedstawić plan wynikowy z techniki dla klasy I gimnazjum. Plan jest opracowany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014 - 224/99 . Dodatkowo, oprócz podziału wymagań programowych na podstawowe i ponadpodstawowe, mój plan zawiera ścieżki edukacyjne oraz numery realizowanych na zajęciach standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Treści programowe zostały podzielone na bloki tematyczne. Tematy realizujące treści wychowania komunikacyjnego oparte są o program i podręcznik autorstwa: B. Bogacka-Osińska, E. Królicka (WSiP)

Czytaj dalej
Zostań szkolnym mistrzem ortografii.
10 październik 2005
Ocena: brak

Program został opracowany, przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej i zatwierdzony, ze względu na potwierdzone wieloletnimi obserwacjami, zapotrzebowanie uczniów przybywających do naszej szkoły. Posiadają oni ogromne braki edukacyjne (przejawiające się między innymi w pisowni), często zaniedbaniom szkolnym towarzyszą dysleksja i dysgrafia, a nabyta fobia szkolna utrudnia dodatkowo przyswajanie materiału programowego.

Czytaj dalej
Informatyka w klasach młodszych
07 październik 2005
Ocena: brak

Jednym z bardzo ważnych obecnie zadań szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciel musi stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Można to osiągnąć poprzez przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, a następnie wykorzystywanie tej technologii na zajęciach z różnych przedmiotów, na wszystkich etapach kształcenia.

Czytaj dalej
Święta Faustyna Kowalska - Apostołka miłosierdzia
03 październik 2005
Ocena: brak

Chciałabym przedstawić państwu scenariusz inscenizacji o św. Faustynie Kowalskiej. Przedstawienie z sukcesem zostało zaprezentowane w roku ubiegłym w kilku kościołach i gimnazjach z którymi współpracuje. Myślę że temat jest godny prezentacji a scenariusz zostanie przez państwa wykorzystany. Życzę powodzenia.

Czytaj dalej
Plany wynikowe nauczania matematyki w gimnazjum
28 wrzesień 2005
Ocena: brak

Drugi rok pracuję indywidualnie z uczennicą o obniżonym poziomie wymagań (wg.programu "Matematyka z plusem"). Opracowałam dla niej plany wynikowe (na 2 godz. w klasie drugiej i 3 godz. w klasie trzeciej), które pragnę przedstawić. Chcę też podzielić się planem wynikowym dla klasy trzeciej. Jest to modyfikacja planu proponowanego przez wydawnictwo opracowana na 5 godzin tygodniowo tak, aby materiał został zrealizowany przed egzaminem gimnazjalnym. Po egzaminie proponuję realizację ponadprogramowego działu "Funkcje trygonometryczne kąta ostrego".

Czytaj dalej
Plany wynikowe dla klasy IV z j. niemieckiego.
23 wrzesień 2005
Ocena: 5

Opracowane przeze mnie plany wynikowe dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej oparte są na podstawie programu nauczania języka niemieckiego dla klas IV - VI szkoły podstawowej DKW - 4014 - 213/99 i opierają się na pracy z podręcznikiem "der, die, das neu" M. Kozubskiej, E. Krawczyk, L. Zastąpiło wydawnictwa PWN przy tygodniowym wymiarze godzin dla kl. IV - 2 godz, dla kl. V - 3 godz., dla kl. VI - 3 godz. Udostępniam też opracowany przeze mnie jakiś czas temu plan wynikowy dla klasy I (w wymiarze 1 godzina w tygodniu) szkoły podstawowej do pracy z podręcznikiem "eins, zwei, drei" L. Halej, M. Kozubskiej, E. Krawczyk.

Czytaj dalej
Plany wynikowe dla klasy V z j. niemieckiego.
22 wrzesień 2005
Ocena: brak

Opracowane przeze mnie plany wynikowe dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej oparte są na podstawie programu nauczania języka niemieckiego dla klas IV - VI szkoły podstawowej DKW - 4014 - 213/99 i opierają się na pracy z podręcznikiem "der, die, das neu" M. Kozubskiej, E. Krawczyk, L. Zastąpiło wydawnictwa PWN przy tygodniowym wymiarze godzin dla kl. IV - 2 godz, dla kl. V - 3 godz., dla kl. VI - 3 godz. Udostępniam też opracowany przeze mnie jakiś czas temu plan wynikowy dla klasy I (w wymiarze 1 godzina w tygodniu) szkoły podstawowej do pracy z podręcznikiem "eins, zwei, drei" L. Halej, M. Kozubskiej, E. Krawczyk.

Czytaj dalej