Plany wynikowe

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Plan wynikowy z geografi
05 czerwiec 2006
Ocena: brak

Prezentowany plan wynikowy jest wykazem oczekiwanych wyników uczenia się ucznia z przedmiotu geografia w gimnazjum w klasie 1.  Zawiera opis i podporządkowany zakres materiału nauczania oraz oczekiwane osiągnięcia uczniów po przerobieniu danej partii materiału.

Czytaj dalej
Jak żyć zdrowo i bezpiecznie.
29 maj 2006
Ocena: brak

Niniejsza publikacja stanowi program autorski służący propagowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i agresji. Program został przeprowadzony w placówce opiekuńczo-wychowawczej wśród dzieci w wieku od 10 do 19 lat.

Czytaj dalej
Tydzień promocji zdrowia
27 maj 2006
Ocena: brak

Program powstał z myślą o promowaniu zdrowego stylu życia wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowie. Realizacja celów zakłada kształtowanie nawyków racjonalnego żywienia, dbałości o higienę osobistą oraz aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W związku z tym zaplanowano na terenie szkoły realizację szeregu działań, przygotowanych metodą projektu pt. “Tydzień promocji zdrowia”.  W ciągu tego czasu zostały zaprezentowane  zadania zrealizowane przez uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych .

Czytaj dalej
Program wychowania zdrowotno-motorycznego dla nauczania zintegrowanego
23 maj 2006
Ocena: brak

Program wychowania zdrowotno-motorycznego został opracoawany dla uczniów kształcenia zintegrowanego. Ma on pomóc w aktywnym współdziałaniu nauczycieli, rodziców i uczniów na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, troski o ich zdrowie i bezpieczeństwo, promocji zdrowego stylu zycia. Na program składają się trzy obszary działań: 1) Promowanie zdrowia - sport i rekracja  2) Przygotowanie do zycia społecznego 3) Kształcenie zachowań prozdrowotnych

Czytaj dalej
Plan wynikowy z przedmiotu funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodark
23 maj 2006
Ocena: 5

Plany wynikowe we współczesnej szkole stały się obowiązującym wymogiem. Odchodzą w przeszłość jako anachroniczne rozkłady materiału nauczania, które nastawione były na stuprocentową realizację zaplanowanego materiału, a nie na zdobycie umiejętności.
Punktem wyjścia dla stworzenia planu wynikowego jest bardzo dokładne określenie, jeszcze przed jego sporządzeniem, wymagań edukacyjnych. Wymagania muszą być tak skonstruowane, by ich spełnienie przez uczniów prowadziło do właściwego ich kształtowania- jako ludzi wykształconych i rozumnych. Wymagania edukacyjne określają zakres koniecznych do opanowania przez ucznia treści kształcenia i obejmują pożądane przez nauczyciela zmiany w wiedzy, postawie ucznia i zdobywanych umiejętnościach. Wymagania edukacyjne, które musi zrealizować uczeń, określane są w realizowanym w danej klasie programie nauczania. To jednak nauczyciel musi dokładnie przemyśleć, ustalić i ułożyć we właściwej kolejności wymagania wobec ucznia. Dzięki sprecyzowanym wymaganiom uczeń wie czego się od niego oczekuje. Opracowując plan wynikowy z przedmiotu zawodowego, którego uczę, bardzo dokładnie zapoznałam się z wymaganiami programowymi, szczegółowymi celami kształcenia oraz materiałem nauczania w zakresie tego przedmiotu i na tej podstawie przygotowałam wykaz umiejętności,  które uczeń powinien zdobyć po cyklu nauki, dzieląc je na wymagania podstawowe i rozszerzone w powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Czytaj dalej
Plan wynikowy z przedmiotu Ekonomika Przedsiębiorstw
23 maj 2006
Ocena: 5

Plany wynikowe we współczesnej szkole stały się obowiązującym wymogiem. Odchodzą w przeszłość jako anachroniczne rozkłady materiału nauczania, które nastawione były na stuprocentową realizację zaplanowanego materiału, a nie na zdobycie umiejętności.

Punktem wyjścia dla stworzenia planu wynikowego jest bardzo dokładne określenie, jeszcze przed jego sporządzeniem, wymagań edukacyjnych. Wymagania muszą być tak skonstruowane, by ich spełnienie przez uczniów prowadziło do właściwego ich kształtowania- jako ludzi wykształconych i rozumnych. Wymagania edukacyjne określają zakres koniecznych do opanowania przez ucznia treści kształcenia i obejmują pożądane przez nauczyciela zmiany w wiedzy, postawie ucznia i zdobywanych umiejętnościach. Wymagania edukacyjne, które musi zrealizować uczeń, określane są w realizowanym w danej klasie programie nauczania. To jednak nauczyciel musi dokładnie przemyśleć, ustalić i ułożyć we właściwej kolejności wymagania wobec ucznia. Dzięki sprecyzowanym wymaganiom uczeń wie czego się od niego oczekuje. Opracowując plan wynikowy z przedmiotu zawodowego, którego uczę, bardzo dokładnie zapoznałam się z wymaganiami programowymi, szczegółowymi celami kształcenia oraz materiałem nauczania w zakresie tego przedmiotu i na tej podstawie przygotowałam wykaz umiejętności, które uczeń powinien zdobyć po cyklu nauki, dzieląc je na wymagania podstawowe i rozszerzone w powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Czytaj dalej
Plan wynikowy z przedmiotu Bankowość
23 maj 2006
Ocena: 1

Plany wynikowe we współczesnej szkole stały się obowiązującym wymogiem. Odchodzą w przeszłość jako anachroniczne rozkłady materiału nauczania, które nastawione były na stuprocentową realizację zaplanowanego materiału, a nie na zdobycie umiejętności.

Punktem wyjścia dla stworzenia planu wynikowego jest bardzo dokładne określenie, jeszcze przed jego sporządzeniem, wymagań edukacyjnych. Wymagania muszą być tak skonstruowane, by ich spełnienie przez uczniów prowadziło do właściwego ich kształtowania- jako ludzi wykształconych i rozumnych. Wymagania edukacyjne określają zakres koniecznych do opanowania przez ucznia treści kształcenia i obejmują pożądane przez nauczyciela zmiany w wiedzy, postawie ucznia i zdobywanych umiejętnościach. Wymagania edukacyjne, które musi zrealizować uczeń, określane są w realizowanym w danej klasie programie nauczania. To jednak nauczyciel musi dokładnie przemyśleć, ustalić i ułożyć we właściwej kolejności wymagania wobec ucznia. Dzięki sprecyzowanym wymaganiom uczeń wie czego się od niego oczekuje. Opracowując plan wynikowy z przedmiotu zawodowego, którego uczę, bardzo dokładnie zapoznałam się z wymaganiami programowymi, szczegółowymi celami kształcenia oraz materiałem nauczania w zakresie tego przedmiotu i na tej podstawie przygotowałam wykaz umiejętności, które uczeń powinien zdobyć po cyklu nauki, dzieląc je na wymagania podstawowe i rozszerzone w powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Czytaj dalej
Plan wynikowy z fizyki klasy III gimnazjum rok. szkolny 2004/05
21 maj 2006
Ocena: brak

Plan wynikowy dla klasy III gimnazjum zawierający tematy, umiejętnki edukace inni nauczyciele chętnie skorzystają z moich doświadczeń.

Czytaj dalej
Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
22 marzec 2006
Ocena: 2

Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Po kilku miesiącach pracy według przedstawionego planu, uważam ,iż w przyszłym roku szkolnym można będzie zwiększyć dla dziewcząt  liczbę godzin zajęć fitness (ćwiczenia z piłkami). Wynika to nie tylko z doskonałych warunków jakie posiada szkoła do prowadzenia takich zajęć ale również z zainteresowań uczniów (wyniki ankiety).

Czytaj dalej
Charakterystyka umiejętności kluczowych programu KREATOR
25 listopad 2005
Ocena: brak

Celem programu KREATOR jest wprowadzenie do tradycyjnego nauczania kilku podstawowych umiejętności, od których zależy sprawne funkcjonowanie w życiu dorosłym.

Czytaj dalej