Plany wynikowe

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Plan Pracy Zespołu Budowania Jakości Pracy Szkoły
24 listopad 2009
Ocena: brak

W roku szkolnym 2009/2010 w wielu placówkach zostały powołane Zespoły Budowania Jakości Pracy Szkoły Zespołu. Przedstawiam plan pracy Zespołu Budowania Jakości Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II W Krasnobrodzi.

Czytaj dalej
Maszyny i urządzenia
12 czerwiec 2009
Ocena: brak

Plan wynikowy dotyczy zajęć w klasie IV technikum drzewnym. Przedmiot nauczany to maszyny i urządzenia.

Czytaj dalej
Ankieta ewaluacyjna przedmiotowego systemu oceniania chemii w liceum
24 maj 2008
Ocena: brak

Ewaluacja w oświacie - "to ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu tych działań". Stąd chciałabym aby po zakończeniu dwu letniego cyklu nauczania moi uczniowie ocenili stosowany przeze mnie system oceniania i pomogli mi w dokonaniu jego ewaluacji. W tym celu proszę ich o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety.

Czytaj dalej
Plan wynikowy z matematyki kl.I LO
23 wrzesień 2006
Ocena: brak

Przedstawiam Państwu plan wynikowy z matematyki dla klasy pierwszej LO wg programu programu DKOS – 4015-12/02 na rok szkolny 2005/2006, opracowany w oparciu o 5 godzinne zajęcia tygodniowo.

Czytaj dalej
Plan wynikowy z podstaw żywienia człowieka dla klasy I Technikum w zawodzie: kuc
09 czerwiec 2006
Ocena: brak

Plan wynikowy, który nauczycielom uczących w klasach I technikum w zawodzie kucharz realizować plan nauczania. Zawiera on działy programowe obowiązujące w klasie I wstęp-węglowodany, tłuszcze i białka. Wymagania programowe zostały podzielone na po formydym dziale.

Czytaj dalej
Plan wynikowy z przedmiotu funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodark
23 maj 2006
Ocena: 5

Plany wynikowe we współczesnej szkole stały się obowiązującym wymogiem. Odchodzą w przeszłość jako anachroniczne rozkłady materiału nauczania, które nastawione były na stuprocentową realizację zaplanowanego materiału, a nie na zdobycie umiejętności.
Punktem wyjścia dla stworzenia planu wynikowego jest bardzo dokładne określenie, jeszcze przed jego sporządzeniem, wymagań edukacyjnych. Wymagania muszą być tak skonstruowane, by ich spełnienie przez uczniów prowadziło do właściwego ich kształtowania- jako ludzi wykształconych i rozumnych. Wymagania edukacyjne określają zakres koniecznych do opanowania przez ucznia treści kształcenia i obejmują pożądane przez nauczyciela zmiany w wiedzy, postawie ucznia i zdobywanych umiejętnościach. Wymagania edukacyjne, które musi zrealizować uczeń, określane są w realizowanym w danej klasie programie nauczania. To jednak nauczyciel musi dokładnie przemyśleć, ustalić i ułożyć we właściwej kolejności wymagania wobec ucznia. Dzięki sprecyzowanym wymaganiom uczeń wie czego się od niego oczekuje. Opracowując plan wynikowy z przedmiotu zawodowego, którego uczę, bardzo dokładnie zapoznałam się z wymaganiami programowymi, szczegółowymi celami kształcenia oraz materiałem nauczania w zakresie tego przedmiotu i na tej podstawie przygotowałam wykaz umiejętności,  które uczeń powinien zdobyć po cyklu nauki, dzieląc je na wymagania podstawowe i rozszerzone w powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Czytaj dalej
Plan wynikowy z przedmiotu Ekonomika Przedsiębiorstw
23 maj 2006
Ocena: 5

Plany wynikowe we współczesnej szkole stały się obowiązującym wymogiem. Odchodzą w przeszłość jako anachroniczne rozkłady materiału nauczania, które nastawione były na stuprocentową realizację zaplanowanego materiału, a nie na zdobycie umiejętności.

Punktem wyjścia dla stworzenia planu wynikowego jest bardzo dokładne określenie, jeszcze przed jego sporządzeniem, wymagań edukacyjnych. Wymagania muszą być tak skonstruowane, by ich spełnienie przez uczniów prowadziło do właściwego ich kształtowania- jako ludzi wykształconych i rozumnych. Wymagania edukacyjne określają zakres koniecznych do opanowania przez ucznia treści kształcenia i obejmują pożądane przez nauczyciela zmiany w wiedzy, postawie ucznia i zdobywanych umiejętnościach. Wymagania edukacyjne, które musi zrealizować uczeń, określane są w realizowanym w danej klasie programie nauczania. To jednak nauczyciel musi dokładnie przemyśleć, ustalić i ułożyć we właściwej kolejności wymagania wobec ucznia. Dzięki sprecyzowanym wymaganiom uczeń wie czego się od niego oczekuje. Opracowując plan wynikowy z przedmiotu zawodowego, którego uczę, bardzo dokładnie zapoznałam się z wymaganiami programowymi, szczegółowymi celami kształcenia oraz materiałem nauczania w zakresie tego przedmiotu i na tej podstawie przygotowałam wykaz umiejętności, które uczeń powinien zdobyć po cyklu nauki, dzieląc je na wymagania podstawowe i rozszerzone w powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Czytaj dalej
Plan wynikowy z przedmiotu Bankowość
23 maj 2006
Ocena: 1

Plany wynikowe we współczesnej szkole stały się obowiązującym wymogiem. Odchodzą w przeszłość jako anachroniczne rozkłady materiału nauczania, które nastawione były na stuprocentową realizację zaplanowanego materiału, a nie na zdobycie umiejętności.

Punktem wyjścia dla stworzenia planu wynikowego jest bardzo dokładne określenie, jeszcze przed jego sporządzeniem, wymagań edukacyjnych. Wymagania muszą być tak skonstruowane, by ich spełnienie przez uczniów prowadziło do właściwego ich kształtowania- jako ludzi wykształconych i rozumnych. Wymagania edukacyjne określają zakres koniecznych do opanowania przez ucznia treści kształcenia i obejmują pożądane przez nauczyciela zmiany w wiedzy, postawie ucznia i zdobywanych umiejętnościach. Wymagania edukacyjne, które musi zrealizować uczeń, określane są w realizowanym w danej klasie programie nauczania. To jednak nauczyciel musi dokładnie przemyśleć, ustalić i ułożyć we właściwej kolejności wymagania wobec ucznia. Dzięki sprecyzowanym wymaganiom uczeń wie czego się od niego oczekuje. Opracowując plan wynikowy z przedmiotu zawodowego, którego uczę, bardzo dokładnie zapoznałam się z wymaganiami programowymi, szczegółowymi celami kształcenia oraz materiałem nauczania w zakresie tego przedmiotu i na tej podstawie przygotowałam wykaz umiejętności, które uczeń powinien zdobyć po cyklu nauki, dzieląc je na wymagania podstawowe i rozszerzone w powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Czytaj dalej
Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
22 marzec 2006
Ocena: 2

Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Po kilku miesiącach pracy według przedstawionego planu, uważam ,iż w przyszłym roku szkolnym można będzie zwiększyć dla dziewcząt  liczbę godzin zajęć fitness (ćwiczenia z piłkami). Wynika to nie tylko z doskonałych warunków jakie posiada szkoła do prowadzenia takich zajęć ale również z zainteresowań uczniów (wyniki ankiety).

Czytaj dalej
Plan wynikowy dla grupy międzyoddziałowej klasy III (poziom rozszerzony)
04 listopad 2005
Ocena: brak

Plan wynikowy z języka polskiego do pracy z grupą międzyoddziałową klas III w liceum ogólnokształcącym (do wykorzystania również na zajęciach pozalekcyjnych lub w klasach z poziomem rozszerzonym nauczania). Młodzież tej grupy w poprzednich latach swojej edukacji pracowała na programie "Stentor" i to właśnie on stał się inspiracją do stworzenia programu dla prowadzonej przeze mnie grupy.

Czytaj dalej