Plany rozwoju zawodowego

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego n-la stażysty
28 styczeń 2005
Ocena: brak

Projekt sprawozdania z planu rozwoju zawodowego - na dzień 31.V.2004r.

Czytaj dalej
Program podwyższania awansu zawodowego
07 listopad 2004
Ocena: brak

Awans zawodowy jest czymś szczególnym dla każdego nauczyciela, gdyż daje mu poczucie własnej wartości zawodowej, nadaje mu pewien status w karierze nauczycielskiej a także wiąże się z gratyfikacją pieniężną.

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela muzyki.
31 październik 2004
Ocena: brak

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie wymagań kwalifikacyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3.08.2000r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczyciela.

Czytaj dalej
Opis i analiza c 21
28 październik 2004
Ocena: brak

Praca nauczyciela bibliotekarza jest specyficzna. Wszystkie opracowane i wdrożone przeze mnie przedsięwzięcia wiązały się ściśle z aktualnymi potrzebami placówki.

Czytaj dalej
Raport z przeprowadzonego mierzenia jakości pracy szkoły
26 październik 2004
Ocena: brak

W świetle reformy oświaty zmienia się obraz polskiej szkoły, nie tylko w zakresie rozwiązań strukturalnych i programowych, ale przede wszystkim w sposobie patrzenia na szkołę jako jednostkę świadczącą określone usługi. W związku z tym współczesna filozofia jakości objęła swoim oddziaływaniem także sferę edukacji.

Czytaj dalej
Komunikacja niewerbalna. Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej
26 październik 2004
Ocena: brak

wewnątrzszkolne szkolenie nauczycieli

Czytaj dalej
Istota i podstawy teoretyczne samokształcenia nauczycieli.
25 październik 2004
Ocena: brak

Nauczyciel musi przystosować się do otoczenia, w którym funkcjonuje. Musi zatem sprostać w stopniu tolerowanym przez otaczające go środowisko i świat wymagania, które są formułowane pod jego adresem. Jeżeli dąży do zamierzonych celów i chce się rozwijać musi jak najlepiej spełniać oczekiwania, a nawet je wyprzedzać.

Czytaj dalej
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
26 sierpień 2004
Ocena: brak

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Czytaj dalej
PRZ nauczyciela j. niemieckiego ubiegającego się o stopień nla dypl.
04 sierpień 2004
Ocena: 5

Zapewne od 1 września zmienią się wymogi na poszczególne stopnie rozwoju zawodowego, ale postanowiłam opublikować swój plan, który jednak nie jest bez wad. Pisząc PRZ należy pamiętać, że zadania, które sobie wyznaczamy, muszą wykraczać poza zakres naszych obowiązków.

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego-informatyka technika
30 lipiec 2004
Ocena: brak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr IWONA PIOTROWSKA
nauczyciel informatyki i techniki w Zespole Szkół nr 10 w Warszawie

Czytaj dalej