Plany rozwoju zawodowego

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Plan rozwoju
14 czerwiec 2005
Ocena: brak

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Czytaj dalej
Sprawozdanie
07 czerwiec 2005
Ocena: brak

W czasie trwania stażu starałam się sprostać wymaganiom jakie stawia przede mną wprowadzona reforma edukacji. W swojej pracy z uczniami stosuję takie metody, formy i techniki, które umożliwiają ich wszechstronny rozwój. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy na miarę jego możliwości, szanuję go, doceniam indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby.

Czytaj dalej
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
06 czerwiec 2005
Ocena: brak

Z uwagi na duże zainteresowanie dostosowania planu rozwoju pisanego wg sfer do nowych wymagań na nauczyciela dyplomowanego przesyłam stworzone kilka dni temu sprawozdanie, by mogło służyć innym

Czytaj dalej
Opis i analiza -par.8 ust.2 pkt.1
06 czerwiec 2005
Ocena: brak

Opis i analiza uzyskania pozytywnych efektów na skutek wdrażania działania mającego na celu doskonalenie własnej pracy i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Czytaj dalej
Kontrakt- umowa miedzy opiekunem stażu a nauczycielem stażystą.
05 czerwiec 2005
Ocena: 2

Rolą opiekuna stażu nauczyciela starającego się o zdobycie następnego stopnia awansu ( nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego) jest wprowadzenie młodego nauczyciela w arkana pracy dydaktycznej i wychowawczej, a także przybliżenie mu sposobu pracy szkoły. Pierwszym dokumentem, który powinien powstać, aby współpraca przebiegała sprawnie i była oparta o jasne zasady jest kontrakt między opiekunem, a stażystą.

Czytaj dalej
Indywidualny plan wychowawcy Domu Dziecka.
27 maj 2005
Ocena: brak

Indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela - wychowawcy Domu Dziecka.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czytaj dalej
Ocena dorobku zawodowego stażysty.
20 maj 2005
Ocena: brak

Projekt oceny nauczyciela odbywającego staż

Czytaj dalej
Szkolenie Mashav w Izraelu
10 maj 2005
Ocena: brak

Informacje o szkoleniu uzyskałam z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Departament Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej. Organizowany był przez Centrum Współpracy Zagranicznej „MASHAV” w Izraelu, odbywał w ośrodku szkoleń międzynarodowych „The Golda Meir Mount Carmel International Training Center” w Hajfie,w terminie 1-25.03.2004.

Czytaj dalej
Kierunki samodoskonalenia nauczycieli
08 maj 2005
Ocena: brak

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.

Czytaj dalej
Aneks do Planu rozwoju zawodowego
14 kwiecień 2005
Ocena: brak

Aneks napisałam przede wszystkim dlatego, że stwierdziłam, iż plan napisałam trochę niejasno (nawet dla siebie samej), a skoro nowe rozporządzenie dało mi taką możliwość to postanowiłam z niej skorzystać.

Czytaj dalej