Plany rozwoju zawodowego

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Aneks nr 2 do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
25 listopad 2005
Ocena: brak

Jest to drugi aneks do mojego planu rozwoju zawodowego, kiedy odbywałam staż na nauczyciela mianowanego. Sporządziłam w związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 roku.

Czytaj dalej
Projekt oceny nauczyciela kontraktowego
16 listopad 2005
Ocena: brak

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Izabeli Zacharskiej, ubiegajacego się o awans na nauczyciela mianowanego, sporządzony przez opiekuna stażu mgr Izabelą Dziurę.

Czytaj dalej
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.
15 listopad 2005
Ocena: brak

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Czytaj dalej
Skrót autoprezentacji na mianowanego dla komisji
24 sierpień 2005
Ocena: brak

Skrót prezentacji na nauczyciela mianowanego przedstawiany komisji.

Czytaj dalej
Kontrakt- umowa miedzy opiekunem stażu a nauczycielem stażystą.
05 czerwiec 2005
Ocena: 2

Rolą opiekuna stażu nauczyciela starającego się o zdobycie następnego stopnia awansu ( nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego) jest wprowadzenie młodego nauczyciela w arkana pracy dydaktycznej i wychowawczej, a także przybliżenie mu sposobu pracy szkoły. Pierwszym dokumentem, który powinien powstać, aby współpraca przebiegała sprawnie i była oparta o jasne zasady jest kontrakt między opiekunem, a stażystą.

Czytaj dalej
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
26 sierpień 2004
Ocena: brak

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Czytaj dalej
Realizacja wymagań egzaminacyjnych dla uzyskania stopnnia nauczyciela mian.
06 lipiec 2004
Ocena: brak

To druga część mojego sprawozdania w której konkretne działania zaliczam do poszczególnych wymagań. Dodam że plan miałam napisany sferami i stąd pomysł takiego zestawienia.

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego n-la mianowanego
08 maj 2004
Ocena: brak

Plan rozwoju zawodowego n-la mianowanego wg paragrafów

Czytaj dalej