Plany rozwoju zawodowego

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Komunikacja niewerbalna. Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej
26 październik 2004
Ocena: brak

wewnątrzszkolne szkolenie nauczycieli

Czytaj dalej
Istota i podstawy teoretyczne samokształcenia nauczycieli.
25 październik 2004
Ocena: brak

Nauczyciel musi przystosować się do otoczenia, w którym funkcjonuje. Musi zatem sprostać w stopniu tolerowanym przez otaczające go środowisko i świat wymagania, które są formułowane pod jego adresem. Jeżeli dąży do zamierzonych celów i chce się rozwijać musi jak najlepiej spełniać oczekiwania, a nawet je wyprzedzać.

Czytaj dalej
Organizacja awansu zawodowego nauczycieli
28 czerwiec 2004
Ocena: brak

Propozycja organizacji awansu zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Krasnobrodzie.

Czytaj dalej
Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela.
20 maj 2004
Ocena: brak

Praca nauczyciela podlega ocenie. Jest to zadanie dyrektora szkoły. W celu zapewnienia pełnego obiektywizmu ocenianie przebiegać powinno według określonych procedur oraz szczegółowych kryteriów.

Czytaj dalej
Rola i obowiązki dyrektora szkoły w awansie zawodowym nauczyciela
13 maj 2004
Ocena: 2

W myśl autorów systemu awansu uzależnienie zarobków nauczycieli od ich kwalifikacji, dokonań, aktywności - jako bardziej znaczący i trwały element systemu motywacyjnego, powinno wpłynąć korzystnie na jakość pracy szkoły.

Czytaj dalej
Sporządzanie i realizowanie szkolnego programu doskonalenia zawodowego nauczycie
13 maj 2004
Ocena: brak

Rosną obowiązki dyrektora związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, szczególnie w zakresie organizacji doskonalenia wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest ukierunkowane na rozwój placówki oświatowej, zmierza do podniesienia jakości jej pracy i uczynienia życia szkolnego bardziej wartościowym.

Czytaj dalej
Słabe i mocne strony pracy nauczyciela kontraktowego.
21 marzec 2004
Ocena: 3

Analiza pracy nauczyciela kontraktowego. Jego słabe i mocne strony.

Czytaj dalej
Byłam opiekunem stażu.
17 marzec 2004
Ocena: brak

W roku szkolnym 2002/2003 zostałam opiekunem stażu nauczycielki uczącej plastyki, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Czytaj dalej
Moje refleksje na temat relacji w placówce w aspekcie rozwoju nauczyciela
09 marzec 2004
Ocena: brak

Pracuję w przedszkolu już 14 lat. Słyszę wiele różnych opinii od nauczycielek pracujących w placówkach oświatowych na temat relacji z dyrektorami. Chciałam podzielić się swoimi refleksjami.

Czytaj dalej