Plany rozwoju zawodowego

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Pytania i odpowiedzi do mianowania
18 lipiec 2005
Ocena: brak

1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach?
Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania.

Czytaj dalej
Plan rozwoju
14 czerwiec 2005
Ocena: brak

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Czytaj dalej
Opis i analiza -par.8 ust.2 pkt.1
06 czerwiec 2005
Ocena: brak

Opis i analiza uzyskania pozytywnych efektów na skutek wdrażania działania mającego na celu doskonalenie własnej pracy i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Czytaj dalej
Indywidualny plan wychowawcy Domu Dziecka.
27 maj 2005
Ocena: brak

Indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela - wychowawcy Domu Dziecka.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czytaj dalej
Szkolenie Mashav w Izraelu
10 maj 2005
Ocena: brak

Informacje o szkoleniu uzyskałam z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Departament Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej. Organizowany był przez Centrum Współpracy Zagranicznej „MASHAV” w Izraelu, odbywał w ośrodku szkoleń międzynarodowych „The Golda Meir Mount Carmel International Training Center” w Hajfie,w terminie 1-25.03.2004.

Czytaj dalej
Kierunki samodoskonalenia nauczycieli
08 maj 2005
Ocena: brak

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.

Czytaj dalej
Aneks do Planu rozwoju zawodowego
14 kwiecień 2005
Ocena: brak

Aneks napisałam przede wszystkim dlatego, że stwierdziłam, iż plan napisałam trochę niejasno (nawet dla siebie samej), a skoro nowe rozporządzenie dało mi taką możliwość to postanowiłam z niej skorzystać.

Czytaj dalej
Program podwyższania awansu zawodowego
07 listopad 2004
Ocena: brak

Awans zawodowy jest czymś szczególnym dla każdego nauczyciela, gdyż daje mu poczucie własnej wartości zawodowej, nadaje mu pewien status w karierze nauczycielskiej a także wiąże się z gratyfikacją pieniężną.

Czytaj dalej
Opis i analiza c 21
28 październik 2004
Ocena: brak

Praca nauczyciela bibliotekarza jest specyficzna. Wszystkie opracowane i wdrożone przeze mnie przedsięwzięcia wiązały się ściśle z aktualnymi potrzebami placówki.

Czytaj dalej
Raport z przeprowadzonego mierzenia jakości pracy szkoły
26 październik 2004
Ocena: brak

W świetle reformy oświaty zmienia się obraz polskiej szkoły, nie tylko w zakresie rozwiązań strukturalnych i programowych, ale przede wszystkim w sposobie patrzenia na szkołę jako jednostkę świadczącą określone usługi. W związku z tym współczesna filozofia jakości objęła swoim oddziaływaniem także sferę edukacji.

Czytaj dalej