Plany rozwoju zawodowego

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Awans zawodowy nauczyciela
04 listopad 2006
Ocena: 2

Kształcenie i rozwój to elementy systemu personalnego mające na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na obecnym i (lub) przyszłym stanowisku pracy. Zakłada się, że w czasie całego życia zawodowego, każdy człowiek powinien nieustannie dokształcać się i być może kilkakrotnie zmieniać swoje kwalifikacje i miejsce pracy. Dlatego każdy powinien zdawać sobie sprawę, jak ważną rolę w jego karierze zawodowej odgrywa przygotowanie się na ciągłe powiększanie swej wiedzy.

Czytaj dalej
Sprawozdaniie z wykonywania funkcji egzaminatora OKE
18 maj 2006
Ocena: brak

W sprawozdaniu opisano cele, podjęte działania, opis i uzyskane efekty z przygotowania i pełnienia funkcji egzaminatora z chemii.

Czytaj dalej
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami...
18 maj 2006
Ocena: brak

Opis i analiza z realizacji § 8 ust. 2pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym też przeprowadzanie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów  i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Czytaj dalej
Projekt oceny zawodowej nauczyciela stażysty.
08 kwiecień 2006
Ocena: brak

Chciałam się z Państwem podzielić projektem oceny nauczyciela stazysty odbywającego staz na nauczyciela kontraktowego.

Czytaj dalej
Sprawozdanie dyrektora szkoły
19 marzec 2006
Ocena: 2

Przykładowy początek sprawozdania- jest w nim wiele do zmienienia. Sprawozdanie z ostatnich lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej szkoły
z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły oraz programu rozwoju szkoły.

Czytaj dalej
Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowego
27 luty 2006
Ocena: 2

Jest to projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowego - wychowawcy świetlicy szkolnej, ubiegającego sie o awans na nauczyciela mianowanego.

Czytaj dalej
Program rozwoju szkoły - procedury.
21 luty 2006
Ocena: brak

Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym nakłada na dyrektora szkoły opracowanie programu jej rozwoju - pięcioletniego i rocznego. Procedura jego tworzenia stanowi jeden z elementów organizacji wewnętrznego nadzoru pedagogicznego . Niniejsza publikacja jest propozycją takiej procedury, która odnosi się m. in. do zakresu przedmiotowego, części składowych i wymagań, jakie powinien spełniać program rozwoju szkoły.

Czytaj dalej
Szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN
16 luty 2006
Ocena: brak

Scenariusz szkoleniowej rady pedagogicznej - Organizacja wewnętrznego mierzenia jakosci pracy szkoły.

Czytaj dalej
WDN w świetle literatury
26 styczeń 2006
Ocena: brak

Jak podaje Encyklopedia Pedagogiczna „doskonalenie” jest instrumentem przystosowania się do zmiennych sytuacji, wzbogacania swoich kwalifikacji, lepszego rozpoznawania potrzeb młodzieży oraz sposobów organizowania samokształcenia i warsztatu swojej pracy.

Czytaj dalej
Autoprezentacja na mianowanego
26 listopad 2005
Ocena: brak

Jest to dokument, jaki przygotowałam sobie na dzień przed egzaminem na nauczyciela mianowanego. Wspierałam się nim podczas swojej autoprezentacji, ale też dużo improwizowałam. Pozwoliłam sobie na pominięcie wielu fragmentów, a skupienie większej uwagi przy momentach, które widziałam, że wyraźnie interesują komisję. Mowa poszła mi dobrze, ale w dużym stopniu przyczynił się do tego poniższy plan wypowiedzi, bo w razie nerwów wiedziałam, że mogę się nim posłużyć – dalej po prostu czytać. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim Literkom, które pomagały mi podczas pisania sprawozdania i przygotowań do egzaminu.

Czytaj dalej