Plany rozwoju zawodowego

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
13 styczeń 2010
Ocena: 3

Pani Małgorzata S. jest nauczycielką, która w roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęła pracę w Przedszkolu Publicznym nr 19 w Jankowicach. Jako opiekun stażu, starałam się wspierać ją i pomagać w szybszej adaptacji do warunków pracy w przedszkolu, Od 1 września 2008 byłam jej opiekunem stażu gdyż starała się o stopień nauczyciela kontraktowego. Wraz z nauczycielką podpisałam kontrakt, stworzyłyśmy jej plan rozwoju zawodowego i starałyśmy się na bieżąco realizować jego założenia.

Czytaj dalej
Ankieta dla nowych wychowanków (kl. I gimnazjum)
20 październik 2009
Ocena: brak

Oto ankieta, jaką rozdaję swoim wychowankom na pierwszych zajęciach. Dzięki niej mogę bliżej poznać swoich nowych uczniów — ich zainteresowania, mocne i słabe strony, sposób, w jaki się sami oceniają. Ankieta zawiera również pytania o stan zdrowia, sytuację rodzinną, prawną — a wieć wszystkie te dane, które razem tworzą w miarę obiektywny obraz ucznia i środowiska, w jakim się wychowuje.Bliźniaczą ankietę wypełniają również rodzice wychowanków.

Czytaj dalej
Ankieta dla rodziców
17 czerwiec 2009
Ocena: brak

Ankieta dla rodziców uczniów nowoprzyjętych dotycząca stanu zdrowia dzieci, zażywanych leków, zainteresowań itp.

Czytaj dalej
Dziennik zajęć obserwowanych
16 czerwiec 2009
Ocena: brak

Dziennik dotyczy spostrzeżeń nauczyciela mianowanego obserwującego zajęcia przeprowadzone przez nauczyciela dyplomowanego.

Czytaj dalej
Ankieta ewaluacyjna zajęć koła plastycznego
03 czerwiec 2009
Ocena: brak

Przedstawiam Państwu ankietę ewaluacyjną zajęć koła plastycznego.

Czytaj dalej
Ankieta z języka polskiego
03 czerwiec 2009
Ocena: brak

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jaki uczniowie mają stosunek do przedmiotu, którego uczysz i jak Cię postrzegają, możesz skorzystać z poniższej ankiety.

Czytaj dalej
Ankieta ewaluacyjna dla uczniów
22 maj 2009
Ocena: brak

Ankieta została opracowana dla uczniów, aby ocenili prowadzone przeze mnie lekcje. Dzięki ankiecie mogę doskonalić swój warsztat pracy.

Czytaj dalej
Aneks do planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
21 maj 2009
Ocena: brak

W roku szkolnym 2008/2009 zmieniłam miejsce pracy, i zgodnie z rozporządzeniem byłam zobowiązana przygotować aneks do Planu Rozwoju Zawodowego

Czytaj dalej
Rozwój zawodowy nauczyciela jako warunek awansu i stabilizacji w zawodzie
10 listopad 2006
Ocena: brak

Kształcenie i rozwój to elementy systemu personalnego mające na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na obecnym i (lub) przyszłym stanowisku pracy. Zakłada się, że w czasie całego życia zawodowego, każdy człowiek powinien nieustannie dokształcać się i być może kilkakrotnie zmieniać swoje kwalifikacje i miejsce pracy. Dlatego każdy powinien zdawać sobie sprawę, jak ważną rolę w jego karierze zawodowej odgrywa przygotowanie się na ciągłe powiększanie swej wiedzy.

Czytaj dalej
Plan zespołu samokształceniowego
09 listopad 2006
Ocena: brak

Jako lider WDN w szkole jetem zobowiązana do zaplanowania pracy zespołu samokształceniowego w danym roku szkolnym.Pomagają mi w tym czynnie nauczyciele i dyrektor szkoły. Chciałabym podzielić się z Państwem swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Czytaj dalej